Veta utan att förstå

Under alla år som jag har befunnit mig på min inre resa så har jag successivt erhållit en allt högre förståelse om meningen med livet här på jorden och även bortom. Det som från början handlade om att finna en mening med mitt eget liv visade sig ganska snart handla om vem jag egentligen är. Jag fann att jag inte alls höll de högsta svaren om varken mig själv eller om livet som sådant. Steg för steg började jag skingra den illusion där jag befann mig och allt högre svar fann jag. Livet började visa mig vägen i mitt sökande efter svar och en högre förståelse för vad livet egentligen handlade om. Det som från början handlade om att finna en mening med mitt liv visade sig handla om meningen med hela livet. En fråga som många diskuterar och argumenterar kring. Själv upplever jag mig ha funnit svaret på meningen med livet ur många perspektiv att se på det. Jag är fullt medveten om att jag inte har den allra högsta förståelsen för helheten, men ändå så pass att jag nu finner att allt numera har en mening att vara som det är. Denna förståelse skapar en frihet i att vara så som jag är och även att allt annat får vara som det är. Denna frihet får kampen att vara över. En kamp som under hela mitt liv har befunnit sig som en skugga omkring mig utan att jag har varit medveten om den. Nu när denna kamp är över har jag uppmärksammat hur denna skugga har påverkat mig väldigt hårt i allt jag har gjort. Det är väldigt skönt att kunna pusta ut och nöja mig med hur det är utan att försöka pressa någonting att hända.

Sättet som jag nu lever mitt liv är att försöka interagera med livet här och nu efter min bästa förmåga. Jag försöker inte längre pressa mig fram utan lyssnar till livets signaler och låter mig vägledas längs mitt högre syfte för att vara här. Steg för steg vägleds jag fram längs min livsväg utan kamp. Det är en avsevärd skillnad att låta mig vägledas jämfört med att jag ska försöka kontrollera allt som sker. Det tar en väldig kraft att försöka kontrollera någonting som inte går att kontrollera. Detta har givit mig helt nya resurser att jobba med och en ny glädje i att vakna varje ny dag. Varje ny dag är som ett nytt äventyr där livet visar vad denna nya dag har med sig. Med nyfikenhet och tacksamhet ser jag fram emot varje ny dag. Givetvis finner inte jag heller allt helt upplyftande och glädjande. Jag upplever min beskärda del av prövningar och saker jag behöver göra som jag inte tycker är fantastiskt roliga att göra. Men i det stora hela är det ändå en tacksamhet i det jag får uppleva och interagera med i livet. Jag förstår idag att jag inte har den högsta förmågan eller medvetenheten om vad jag är ämnad att göra här på denna jord. Därför låter jag mig vägledas av mitt högre jag och av livet som vet bättre än “lilla mig” här på jorden.

Under alla dessa år på min inre resa har jag successivt även delat med mig av de insikter jag har erhållit. Det började med att jag skrev min bok Den inre flykten – En resa till dig själv, genom dig själv, med dig själv där jag erhöll allt högre svar om meningen med livet av mitt högre jag. Parallellt med skrivandet av denna bok blev jag även vägledd att starta denna hemsida där du läser detta inlägg. Mellan år 2012 – 2017 delade jag med mig av de insikter jag erhöll på hemsidan vilket senare visade sig bli min nästa bok Jag ÄR – En ljusarbetares blogg om livet. Inläggen från hemsidan togs bort och skapade boken Jag ÄR. Detta är en bok som jag hade haft en känsla för i flera år men inte haft förståelsen för hur den skulle skapas (omedveten om att jag redan skrev den). Efter att jag publicerade boken Jag ÄR – En ljusarbetares blogg om livet blev jag vägledd att starta en YouTube-kanal om meningen med livet och att leva sitt högre syfte. Omedveten om vad detta skulle leda till lät jag mig vägledas att spela in en serie av videos gällande detta ämne. Detta i sin tur medförde att jag började få förfrågningar om att hålla föredrag inom samma ämne vilket jag också har gjort. Steg för steg blir alltmer möjligt som jag tidigare inte har haft en förståelse för att det var möjligt eller ens hur.

Livet expanderar och visar alltmer av sin vackra sida ju längre jag låter mig vägledas längs min livsväg emot en allt högre medvetenhet om den jag är och om livet som sådant. Nu har jag åter börjat skriva inlägg på min hemsida efter att jag spelat in min sista YouTube-video i den serien av videos. Känslan jag hade för detta inlägg var att beskriva det tillstånd att vara som jag själv har erhållit nu längs min inre resa. I alla år på min inre resa har jag sökt efter en förståelse för hur det hela hänger samman, och successivt har jag delat med mig av detta med er. Det jag märker nu är att denna önskan av att vilja förstå är en begränsande faktor. Jag når numera vetskap om saker utan att jag för den delen alltid förstår. Jag bara vet att det är så på ett sätt kan man säga. Det jag förstår är att jag når medvetandenivåer bortom min egen nuvarande medvetenhet som en människa här på jorden och att jag inte alltid kan förstå vad dessa medvetandenivåer är. Det kan handla om energiarbeten som jag gör, vägval i livet och så vidare. Inom allt jag gör har jag numera medvetenheten om att jag inte alltid behöver förstå för att göra någonting, utan att jag kan förlita mig på vetskapen jag erhåller av dessa medvetandenivåer som jag når. Detta är en fascinerande insikt att erhålla som även ger mig en frihet där kampen av att behöva förstå är borta. Viljan att först behöva förstå håller mig tillbaka ifrån det som är möjligt genom det jag vet. Så genom att släppa taget om att behöva förstå kan jag först veta och följa det jag vet. Därefter kommer förståelsen till mig.

Det kan låta konstigt att veta utan att förstå. Men vi är inte enbart människor här på denna jord, utan vi är multidimensionella varelser med flera aspekter som vi kan kalla ett Jag. Vi har vårt lägre jag som inkarnerat vår kropp, vi är vårt högre jag i den övre världen och även vårt högsta jag vilket är allt som är. Jag når dem alla inom mig själv numera om jag så önskar. Det beror helt enkelt på vart jag vill hämta informationen ifrån. Informationen finns att hämta bortom dessa Jag inom allt som är eftersom vi är allt som är i en upplevelse utav det i denna nuvarande form som en människa här på jorden. Vi är allt annat än begränsade till denna form eftersom vi inom oss når bortom detta. I samband med att nå bortom detta så håller jag en nivå av medvetenhet som den jag upplever mig vara här på jorden, och allt högre nivåer av medvetenhet ju högre aspekter av mig själv som jag når. Det tar längre tid för den jag upplever mig vara här på jorden att förstå det som jag redan vet som mina högre aspekter av mig. Därav kan jag förlita mig på det jag redan vet även om jag ännu inte kan förstå det fullt ut som den jag upplever mig vara.

Ju mer jag släpper taget om att vilja förstå, desto högre nivåer av medvetande når jag inom mig själv. Viljan att förstå är således en begränsande faktor. Ibland kan detta vara förvirrande för en del och även för mig själv eftersom jag inte alltid kan förklara varför det är så. Att förklara varför kräver att jag förstår vilket jag inte alltid gör när jag ännu endast vet någonting och förståelsen inte har infunnit sig ännu i den här dimensionen av medvetande.

Det är en fantastiskt spännande tid och värld att leva i för min del numera. Att kunna uppleva hur livet och världen expanderar fortare än vad jag kan förstå är så fascinerande och exalterande. Att släppa taget om förståelsen är så frigörande och vetandet når allt högre höjder. Jag vet ännu inte vad jag kommer dela med mig av härnäst nu när min serie av YouTube-videos har fått sitt avslut. Inom mig kan jag ändå känna att det kommer hända mer saker i och med denna resa jag förhåller mig till. Jag har mött kärleken även i det yttre igen som visar nya fantastiska sidor av vad som är möjligt här på denna jord. Tacksamheten har inga gränser och livet bara erbjuder mig alltmer att få uppleva vilket skapar ännu mer att vara tacksam för.

Samma dag som jag bestämde mig för att vända mig inåt för att finna meningen med mitt liv så började livet visa mig svar. Svar som först gav mig en högre förståelse vilket i sin tur ledde till vetskap. Nu är det tvärtom att livet visar mig vetskap vilket sedan leder till en allt högre förståelse. Jag är så tacksam för mitt liv som tidigare upplevdes fullständigt meningslöst. Idag har allt en mening att vara så som det är, även om jag inte alltid förstår varför. Men förståelsen kommer allteftersom jag får uppleva vetskapen.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: