Vilken bok?

Jag har hittills publicerat 3 böcker längs min inre helande resa. Kanske är du intresserad av att läsa någon av dessa böcker men undrar vilken som är den rätta för dig. I ett försök att ge dig mer information om böckerna kände jag att jag ska skriva detta inlägg.

Den gemensamma nämnaren med böckerna är att de är skrivna genom min intention att vilja hjälpa läsaren att finna sitt sanna jag och därigenom kunna stå i sin fulla kraft upplevandes den högre meningen med sitt liv.

Under många år har jag varit på en inre resa där jag har sökt efter högre svar om meningen med mitt liv och om livet som sådant. Successivt har jag funnit allt högre svar och nya insikter om livet vilket har transformerat om mitt liv fullständigt. Efter alla år längs min inre helande resa så upplever jag nu en helt ny verklighet som har expanderat bortom min nuvarande livstid och bortom min nuvarande kropp in i multidimensionalitet. Även det tillsynes meningslösa har har nu en mening ur mitt högre perspektiv att uppleva och interagera med livet. Livet här på jorden har även det en betydligt högre mening än det som händer. Dessa händelser har multidimensionella aspekter och påverkar mer än vi har förmågan att förstå. Även vi är så mycket mer än vi har förmågan att förstå.

I en önskan att få dela med mig av det jag funnit, mina insikter, lärdomar och perspektiv om livet har jag skrivit dessa böcker för att hjälpa dig på din resa genom livet.


Den inre flykten
En resa till dig själv, genom dig själv, med dig själv

Antal sidor: 200
Format: 135 mm x 210 mm x 11.8 mm
ISBN (hårdband): 978-91-983183-0-2
ISBN (mjukband): 978-91-637-5832-4
ISBN (e-bok): 978-91-637-5833-1
Publiceringsår: 2014

Denna bok började jag skriva år 2012 när jag befann mig i ett djupt sökande efter högre svar. Jag hade befunnit mig på min inre helande resa under ett par år och hade genom mitt intensiva helande arbete precis erhållit en medveten kontakt med mitt högre jag. Denna “nya” kontakt började kommunicera med mig och förmedlade att “han” skulle hjälpa mig att skriva en bok som ska heta Den inre flykten – En resa till dig själv, genom dig själv, med dig själv. Denna sorts kommunikation var helt ny för mig då och jag var först inte medveten om att det var mitt högre jag. Men inombords kände jag att det var ett väsen bortom denna jord med svar på det jag sökt efter i det yttre i andra böcker. Det vill säga ett väsen som verkligen hade högre svar om meningen med livet som jag nu kunde höra och kommunicera med.

Skrivandet av min bok Den inre flykten blev en resa på två år där jag varje dag i minst 3 timmar kommunicerade med mitt högre jag och tog emot högre svar genom en allt högre medvetenhet om den jag är. Jag märkte att jag successivt höjde min egen medvetenhet när jag erhöll dessa budskap och att jag då var mottaglig för att ta emot ännu högre svar. Detta fick mig att skriva om boken 7 gånger, varje gång genom en högre medvetenhet om den jag är och om livet. Den sista gången jag gick igenom boken fick jag budskapet att jag inte fick söka djupare svar till denna bok för då skulle läsarna som boken var tänkt för inte vara mottagliga för dessa budskap.

Denna bok är för dig som verkligen vill fördjupa dig i ditt medvetande och nå högre svar om meningen med livet. Boken är kanaliserad av mitt högre jag och formulerad så som jag hade förmågan att ta emot budskapen under dessa två år. Denna bok är en arbetsbok som kräver en hel del av läsaren. Du kan inte sträckläsa denna bok och samtidigt ta emot vad den vill förmedla. Du behöver stanna upp från allt annat och landa i att arbeta med dig själv och genom dig själv för att nå dig själv med hjälp av denna bok. Därav undertiteln “En resa till dig själv, genom dig själv, med dig själv”. Det vill säga en resa till ditt sanna jag som går genom dina nuvarande sanningar, och du behöver ta med dig själv på resan för att kunna ta emot denna bok. Du kan alltså inte komma hem stressad efter jobbet och tro att du ytligt kan läsa och förstå denna bok. Du behöver stanna upp, andas och ha intentionen att tränga in djupare in i ditt medvetande och där finna insikterna om meningen med ditt liv. Därför är boken formad så som den är. Boken är alltså för den som verkligen vill nå högre och djupare svar och tränga in i sitt eget medvetande. Ett budskap om dagen kan vara lagom att läsa ur denna bok, och därefter försöka smälta meningarna och det som står mellan raderna för att nå insikten om vad detta verkligen betyder för dig i ditt eget liv.


Jag ÄR
En ljusarbetares blogg om livet

Antal sidor: 684
Format: 170 mm x 240 mm x 39.146 mm
ISBN (Mjukband): 978-91-983183-2-6
ISBN (e-bok): 978-91-983183-3-3
Publiceringsår: 2017

År 2012, en stund efter jag börjat skriva min bok Den inre flykten blev jag vägledd att starta en hemsida vid namn iamthat.me. På denna hemsida började jag skriva inlägg när jag kände i mitt hjärta att det var någonting som skulle komma ut igenom mig i form av text. Dessa inlägg skrevs genom ett annat flöde än min bok Den inre flykten där jag tog emot budskapen av mitt högre jag. Förutom att jag delade med mig av mina insikter, lärdomar och olika perspektiv om livet här på jorden och bortom så delade jag även med mig av min egen inre helande resa i dessa inlägg. En morgon år 2017 så vägledde Ärkeängel Michael mig att alla dessa inlägg från hemsidan skulle tas bort och flyttas in i en bok som skulle heta Jag ÄR – En ljusarbetares blogg om livet. I flera år innan detta hade jag känt att det var ännu en bok som skulle skrivas av mig, men jag visste inte om vad. Omedveten om detta skrev jag redan denna bok som skulle heta Jag ÄR – En ljusarbetares blogg om livet.

Denna bok kan hjälpa dig som själv befinner dig på en sökares inre helande resa med insikter från min inre helande resa. Detta var min intention i skrivandet på hemsidan vilket år 2017 blev en bok på 684 sidor. Denna bok innehåller mängder av budskap om livet ur många perspektiv.


HEL[ANDE]
Antal sidor: 242
Format: 148.17 mm x 209.90 mm x 14.173 mm
ISBN (hårdband): 978-91-983183-5-7
ISBN (mjukband): 978-91-983183-4-0
ISBN (e-bok): 978-91-983183-6-4
Publiceringsår: 2019

I juni år 2019 när satt jag på en buss hem från Stockholm kände jag plötsligt att jag ska skriva en bok som ska heta hel[ande]. Jag mediterade på denna plötsliga känsla och hörde orden “vi ska hjälpa dig att skriva denna bok”. Nyfiken tonade jag in mig på den som förmedlade dessa ord och kände då närvaron av Ärkeängel Raphael som förmodligen planterade in denna känsla och tanke in i mig. Jag kunde nu välja att agera på denna potential och följa denna inre känsla av att skriva denna bok som nu kändes så rätt för mig att skriva, även om tanken på denna bok inte hade funnits innan.

Jag hade nu befunnit mig på min inre helande resa i många år och kände att jag hade hunnit få mycket erfarenhet av vad helandet handlar om. Utöver det helande inre arbetet hade jag nu även utbildat mig till Reiki Master Teacher inom Usui/Holy Fire® III Reiki, Holy Fire® III Karuna Reiki samt Angelic Reiki®. Utöver detta hade jag även börjat arbeta med ett helande jag kallade för ett Galaktiskt helande som härstammar från minnen av andra parallella existenser jag har in andra stjärnsystem där jag redan utfört detta helande längre än jag är medveten om. Så helandet hade många olika perspektiv för mig i det här skedet längs min inre helande resa.

I denna bok delar jag med mig av mina perspektiv om hur vi formas att uppleva ett spegelvänt liv där vi förhåller oss till egot och våra falska jag. Där vi lever ett behovsbaserat liv och ständigt söker efter oss själva i det yttre i allt som inte kan ge oss det vi saknar inom oss själva. I denna formade värld upplever vi oss vara offer för våra omständigheter som vi tror någon annan har skapat åt oss.

I boken delar jag även med mig av min upplevelse av en expanderad verklighet samt existensen av våra olika aspekter av oss själva som vårt högsta jag, högre jag och lägre jag i multipla parallella existenser där många upplevelser även är bortom denna nuvarande jordupplevelse. Dessa perspektiv av en expanderad verklighet ger en djupare förståelse för nästa sektion i denna bok som handlar om helande perspektiv.

I de helande perspektiven av livet delar jag med mig av de perspektiv och verktyg som jag själv har använt längs min egen inre helande resa som jag har känt har fungerat bra för mig. Med hjälp av dessa verktyg och perspektiv har jag successivt höjt min medvetenhet om den jag är och om livet som sådant. Detta har successivt aktiverat alltfler sinnen och möjligheter i att vara människa här på denna jord. Detta har även expanderat upplevelsen av livet bortom denna jordupplevelse in i upplevelsen av multidimensionell verklighet av parallella existenser. I samband med att dessa inre sinnen aktiveras börjar livet även upplevas alltmer som energi vilket är nästa sektion av denna bok.

I sektionen Helande energiarbete handlar nu helandet även om energitransformation. Jag delar även med mig om Reiki och det Galaktiska helandet och hur du verkligen kan vara en mästare på att leva ditt liv och använda livet som din läromästare. Det handlar om att nå insikten om vad livet verkligen vill säga till dig och lyssna och följa din inre vägledning. Du har allt du någonsin kan tänka dig inom dig, och genom den helande resan kan du nå din fulla potential. I en önskan att hjälpa dig att finna din sanna kraft och ditt sanna jag delar jag med mig av min erfarenhet genom denna bok som fick namnet hel[ande].

Denna bok är mer lättläst än till exempel Den inre flykten vilket kan göra att det är lättare att ta till sig det jag förmedlar. Men ändå handlar det om det egna arbetet med dig själv med hjälp av de perspektiv och verktyg som jag delar med mig av i denna bok. Att enbart läsa orden i denna bok transformerar inte upplevelsen av din verklighet. Det är när du gör det helande arbetet som du märker att det gör en faktisk skillnad i ditt liv. Det är då orden ur denna bok når sin fulla kraft och du inser att du är en kraftfull multidimensionell manifesterare med fantastiska egenskaper bortom vad du kanske tänker om dig själv. Du är inget offer för omständigheterna och du har aldrig varit det. Du är redan hel och har alltid varit det. Det är upplevelsen av den du upplever dig vara som kanske säger dig något annat, och det är den tolkningen av dig själv och din upplevelse av verkligheten som det helande arbetet riktar sig till. Det vill säga att hjälpa dig nå ditt sanna jag inom dig själv. När du gör det händer det saker med din upplevelse av verkligheten som är helt fantastiskt. För du är helt fantastisk.


Om du läser någon av mina böcker så hoppas jag innerligt att de kan hjälpa dig att nå insikten om att du är helt fantastisk och att du har en sådan enastående kraft att transformera både dig själv och din verklighet till en helt magisk upplevelse bortom vad du just nu kan se som möjligt.

All kärlek och lycka till på din helande resa! <3
Teppo

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.