Visualisering, intuition och intention

I denna video berättar jag om kraften i visualisering och i intentionen. Detta är förmågor vi alla människor har men som vi ofta har glömt bort när vi slukats upp av den yttre fysiska världen.

Vi börjar uppleva en illusion av separation och ser endast utåt och inte längre inåt. Den yttre fysiska världen är den som är verklig och den inre icke-fysiska världen är som ett slags bihang. Det som egentligen är ett är nu separerat och har även glömts bort. Vi är som fångar i den yttre fysiska verkligheten och förstår inte längre vem vi är eller vad vi är kapabla till. När vi väl börjar skingra illusionen av separation så börjar vi även se och känna alltmer inåt. Successivt väcker vi upp latenta förmågor vi alltid haft men glömt bort i vårt fångenskap i den yttre fysiska verkligheten.

Vi börjar uppfatta verkligheten som mer än den tidigare har varit, och vi börjar även uppfatta oss själva som mer än vi tidigare har trott oss vara. Vi är inte längre enbart en människa av kött och blod, utan att vi är så mycket mer. Själen börjar göra sig hörd och vi börjar även se bortom den fysiska verkligheten in i oss själva och bortom. Vårt perspektiv att uppleva verkligheten utvidgas att inkludera även det icke-fysiska. Det är inte längre enbart en yttre fysisk verklighet utan även en inre icke-fysisk sådan och även i det yttre. Vi inser att det existerar en icke-fysisk verklighet parallellt med den fysiska. Att allt som har en medvetenhet inte är manifesterat i fysisk materia. Vårt högre jag börjar alltmer ta över rodret från vårt ego i våra vägval, och successivt expanderar vi genom vägledningen av vårt högre jag. Vår medvetenhet och energifrekvens höjs även den successivt i samband med detta. Vi inser att vi inte enbart har en förmåga att påverka den yttre fysiska verkligheten med vår fysiska kropp, utan att vi även kan påverka den icke fysiska verkligheten med vår intention och genom visualisering. Det är just detta som denna video handlar om. Vår förmåga som människor att göra saker i den icke-fysiska verkligheten som existerar här bland oss och inom oss.

Många av de saker som påverkar den fysiska verkligheten härstammar från den icke-fysiska verkligheten. Detta kan vara saker i eller på vår kropp, saker i det yttre osv. Saker som ingen yttre fysisk verklighet riktigt kan förklara eller bevisa men som ändå existerar. Den icke-fysiska världen är ofta bortom vad man kan ta emot som en sanning när man befinner sig inom illusionen av separation och enbart ser den yttre fysiska verkligheten som den enda faktiska verkligheten. Att vi människor både kan se, höra och interagera med den icke-fysiska verkligheten kan vara lite bortom vad man kan se som en sanning. Att vi människor är så kraftfulla och kan åstadkomma i stort sett vad som helst är också någonting som präglas bort under vår uppväxt inom illusionen av separation. Men tar vi tillbaka vår kraft och kommer tillbaka till vårt sanna jag finns en enorm potential att göra saker bortom din nuvarande uppfattning om verkligheten. Detta kommer jag att berätta om i denna video. Hur jag arbetar i dessa världar med hjälp av min inre syn, min intuition, fantasi och visualisering.

All kärlek till dig!
Teppo


En serie av videos om meningen med livet och att leva ditt högre syfte:
https://www.youtube.com/channel/UCkkTKg3huCzaEanNIQIPgcA

Du finner dessa videos även här:
https://www.iamthat.me/youtube

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.