Välkommen

iamthat.me

Lev ditt högre syfte

iamthat.me handlar om att hjälpa dig nå en högre medvetenhet om den du är och om livet som sådant. Genom denna högre medvetenhet om den du är och om livet så finner du även ditt högre syfte för att vara här i detta nuvarande liv. Det handlar inte om någon tro på någonting utan om att finna högre sanningar inom dig själv. Det jag delar med mig av är det som jag själv har funnit längs min egen inre resa emot en högre medvetenhet om den jag är och om livet som sådant.

Under många år har jag befunnit mig på en inre resa och successivt har jag nått en högre medvetenhet om den jag är och även om meningen med livet. Man kan säga att jag har skapat om mig själv på nytt och får idag uppleva ett helt nytt liv jämfört med hur det tidigare upplevdes. Längs denna resa har jag successivt delat med mig av de svar jag själv har funnit. Jag har gjort detta för att hjälpa dig på din resa genom livet, emot ett liv där du lever ditt högre syfte för att vara här (oavsett vad det kan vara).

Här på denna sida finner du information om de böcker jag skrivit, information om den healing jag erbjuder, min YouTube-kanal samt de inlägg jag skrivit om livets ur olika perspektiv.

Varmt välkommen hit!
Teppo Oksa


Just nu är iamthat.me pausat på oviss framtid. Detta betyder att jag inte erbjuder något helande eller publicerar någon ny information. Men allt som jag hittills har givit ut finns fortfarande kvar att ta del utav.